Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Kielce: bezpieczeństwo pracy i gospodarowanie złożem w (..)

Kielce: bezpieczeństwo pracy i gospodarowanie złożem w górnictwie odkrywkowym

15 Lipca 2013
W dniu 12 lipca 2013 r. odbyło się spotkanie Pani Marzeny Rabiasz, dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach, z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu odkrywkowych zakładów górniczych znajdujących się w powiatach województwa łódzkiego: łaskim, poddębickim, sieradzkim i zduńskowolskim. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele marszałka województwa łódzkiego, starosty powiatu sieradzkiego, a także gminy i miasta Warta oraz gminy Sieradz.
Spotkanie poświęcone było zagadnieniom gospodarowania złożami kopalin w procesie ich wydobywania w świetle przepisów prawa geologicznego i górniczego oraz problemom bezpieczeństwa pracy w górnictwie.
Podczas spotkania dyrektor M. Rabiasz przypomniała zasadnicze regulacje, zawarte w prawie geologicznym i górniczym, działalności w zakresie wydobywania kopalin ze złóż a także stan bezpieczeństwa w górnictwie odkrywkowym. Uczestniczący w spotkaniu przedsiębiorcy szczególnie żywo interesowali się sprawami dotyczącymi rozpoczynania działalności górniczej, sporządzania planu ruchu oraz likwidacji zakładu górniczego.
do góry