Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Knurów: Posiedzenie zespołu porozumiewawczego

Knurów: Posiedzenie zespołu porozumiewawczego

6 Października 2011
5 października br. w KWK "Knurów-Szczygłowice" w Knurowie odbyło się 34 posiedzenie zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Knurów.
Posiedzenie prowadził Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach. W obradach uczestniczyli przedstawiciele Wyższego Urzędu Górniczego, Kompanii Węglowej S.A., Z-ca Prezydenta Miasta Knurowa, przedstawiciele RZGW, Nadleśnictwa Rybnik oraz kopalni "Knurów-Szczygłowice". Omówiono zakres eksploatacji górniczej dokonanej w II i III kwartale 2011 r. oraz planowanej w IV 2011 r. i I kwartale 2012 r. wraz z przedstawieniem oddziaływania tej eksploatacji na powierzchnię terenu i prezentacją zakresu usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego.
Podczas posiedzenia przedstawiono zakres realizacji ustaleń zawartych w uchwałach z poprzedniego posiedzenia Zespołu. Szczególną uwagę zwrócono na przebieg prac prowadzonych przez KWK "Knurów-Szczygłowice" Ruch Szczygłowice, związanych z rekultywacją obszaru "Stara Dolina Potoku Wilcza" oraz na prowadzone działania poprzedzające eksploatację górniczą planowaną w rejonie przepustu PKP nad rzeka Bierawką i w rejonie potoku Czuchowskiego.
do góry