Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Komisji ds. atmosfery kopalnianej i zagrożeń (..)

Posiedzenie Komisji ds. atmosfery kopalnianej i zagrożeń areologicznych w podziemnych zakładach górniczych

7 Października 2011

6 października br. w WUG odbyło się posiedzenie Komisji ds. atmosfery kopalnianej i zagrożeń areologicznych w podziemnych zakładach górniczych, dokonującej analizy i oceny 71 propozycji przepisów, które w ocenie kierownictwa WUG warto ująć w przepisach wykonawczych do Ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze. Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2012 r. W czerwcu br. propozycje przepisów zostały przesłane do oceny przedsiębiorców górniczych z prośbą oszacowania kosztów wprowadzenia nowych regulacji w zakładach górniczych.
Zapisy proponowane w inicjatywie legislacyjnej WUG dotyczą bardzo szczegółowych kwestii, np. rozmieszczenia metanomierzy i innych przyrządów pomiarowych, szerokości wyrobisk, stosowanych tam przeciwwybuchowych, liczebności zastępów ratowniczych.

do góry