Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Knurów: posiedzenie Zespołu porozumiewawczego

Knurów: posiedzenie Zespołu porozumiewawczego

25 Kwietnia 2013

25 kwietnia br. w Kopalni Węgla Kamiennego "Knurów-Szczygłowice" odbyło się 36 posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami Gminy Gierałtowice.
Posiedzenie prowadził dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach. W obradach uczestniczyli: Wójt Gminy Gierałtowice, Prezes Kompanii Węglowej S.A., przedstawiciele Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz kopalń: "Sośnica-Makoszowy", "Knurów-Szczygłowice" i "Budryk".
Omówiono zakres eksploatacji górniczej w okresie IV kwartału 2012r. i I kwartału 2013r., a także eksploatacji projektowanej w II i III kwartale 2013r wraz z omówieniem oddziaływania tych eksploatacji na powierzchnię terenu i zakresu usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego.
Podczas posiedzenia przedstawiono zakres realizacji ustaleń zawartych w uchwałach z poprzedniego posiedzenia zespołu. Szczególną uwagę zwrócono na realizację zadań hydrotechnicznych na rzece Kłodnicy i potokach Gierałtowickim i Chudowskim.

do góry