Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Koledzy, wszyscy Szanowni Państwo

Koledzy, wszyscy Szanowni Państwo

25 Marca 2024

Koledzy, wszyscy Szanowni Państwo, z którymi miałem zaszczyt współpracować zarówno w organach nadzoru górniczego, jak też we wszystkich rodzajach zakładów górniczych oraz instytucjach i organizacjach związanych z górnictwem.

 

Pragnę Państwa poinformować, że w dniu dzisiejszym Prezes Rady Ministrów Donald Tusk odwołał mnie ze stanowiska Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, którą to funkcję pełniłem od ponad siedmiu lat.

W ciągu mojej, prawie 30-letniej pracy w organach nadzoru górniczego spotkałem - i poznałem - wielu wspaniałych ludzi, począwszy od moich przełożonych, poprzez kolegów, a w ostatnim czasie - również podwładnych, z którymi w tym czasie przyszło mi rozwiązywać liczne, często bardzo trudne problemy związane z działalnością urzędów górniczych. Niestety wśród tych problemów bywały też zdarzenia dramatyczne: wypadki, czasem nawet katastrofy górnicze. W większości jednak była to mozolna praca, aby tego typu sytuacjom, w miarę naszej wiedzy i naszych możliwości zapobiegać. Podejmowaliśmy wspólnie decyzje mające ogromny wpływ na poziom bezpieczeństwa pracy w górnictwie. Zawsze czułem Wasze wsparcie w tych działaniach i zawsze widziałem Wasze ogromne zaangażowanie w dążeniu do celów, jakie nakłada na pracowników urzędów ustawa - Prawo geologiczne i górnicze. Z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć, że jeżeli w ciągu ostatnich siedmiu lat, kiedy miałem zaszczyt kierować Wyższym Urzędem Górniczym, udawało mi się osiągać jakieś sukcesy w tej pracy, to była przede wszystkim Wasza zasługa. Tą drogą chciałem Wam serdecznie podziękować za te wszystkie lata współpracy, za koleżeństwo, za pomoc i wzajemną lojalność, jakie łączą ludzi dążących do wspólnego celu.

Osobne podziękowania należą się Przedsiębiorcom górniczym, jednostkom ratownictwa górniczego, Państwowej Inspekcji Pracy, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, Urzędowi Dozoru Technicznego, Górniczej Izbie Przemysłowo-Handlowej, SITG, związkom zawodowym i organizacjom społecznym, ośrodkom akademickim i instytutom naukowym oraz wszystkim, dla których tak ważne jest bezpieczne wydobywanie kopalin. Dzięki Waszej gotowości do współpracy z organami nadzoru górniczego mogliśmy obserwować stale malejące wskaźniki wypadkowości w górnictwie chociaż, niestety, z wahaniami - naturalnymi i nieuchronnymi. Nasze wspólne wysiłki pozwalały zmieniać powoli rolę i postrzeganie urzędów górniczych - od instytucji stricte kontrolnej, często represyjnej, do urzędu - partnera zakładów górniczych, pomagającego rozwiązywać najtrudniejsze problemy ruchowe, związane nie tylko z zagrożeniami, ale także formalno-prawne.

W kończącym się, pierwszym kwartale tego roku nie odnotowaliśmy ani wypadków śmiertelnych, ani ciężkich, co napawa ostrożnym optymizmem. Życzę Wam wszystkim, aby taka tendencja utrzymała się jak najdłużej - najlepiej, aby była niezmienna.

Życzę wszystkim Pracownikom urzędów górniczych, aby mogli z sukcesami realizować swoje ambicje zawodowe i aby przychodzili do pracy z przyjemnością, a wychodzili pełni satysfakcji z dobrze wykonanej roboty. W życiu prywatnym - życzę Wam spełnienia wszystkich Waszych marzeń.

 

Szczęść Boże,

Adam Mirek

do góry