Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Zespół porozumiewawczy dla okresowej oceny wpływów (..)

Zespół porozumiewawczy dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej pod Piekarami Śląskimi zakończył działalność

22 Marca 2024

W czwartek, 21 marca br. w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie odbyło się 34. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej pod terenami Miasta Piekary Śląskie.

Posiedzeniu przewodniczył dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele: Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach, Urzędu Miasta Piekary Śląskie z zastępcą prezydenta miasta Piekary Śląskie, Węglokoksu Kraj S.A. KWK „Bobrek” w Bytomiu oraz Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji w Rudzie Śląskiej.

W trakcie posiedzenia omówiono aktualny stan przedsięwzięcia, polegającego na regulacji stosunków wodnych na terenie tzw. Niecki Montometu, realizowanego przez SRK S.A. z wykorzystaniem środków finansowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Węglokoks Kraj S.A. KWK „Bobrek” przedstawił wyniki monitoringu wpływów zakończonej w 2020 r. eksploatacji złoża „Brzeziny”, których analiza wykazała ich wygaszenie. Omówiono również realizację finansowo-rzeczową usuwania szkód wywołanych działalnością górniczą na terenie Piekar Śląskich.

W związku z wyczerpaniem formuły posiedzeń, których głównym przedmiotem była okresowa ocena wpływów prowadzonej eksploatacji górniczej na powierzchnię, uczestnicy posiedzenia podjęli decyzję o zakończeniu działalności Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej pod terenami Miasta Piekary Śląskie.

do góry