Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Komisja Bezpieczeństwa: Zagrożenie klimatyczne do (..)

Komisja Bezpieczeństwa: Zagrożenie klimatyczne do okiełznania

23 Listopada 2010

W poniedziałek, 22 listopada br., odbyło się 27 posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie, która jest organem opiniodawczo-doradczym prezesa WUG. Wiodącym tematem ostatniego w tym roku spotkania tego kilkudziesięcioosobowego gremium było zagrożenie klimatyczne w górnictwie podziemnym. Wraz z głębokością temperatura wzrasta i staje się jedną z barier opłacalności prowadzenia wydobycia. Przedstawiciele przedsiębiorców prezentowali rozwiązania już stosowane oraz planowane do zwalczania tego zagrożenia w poszczególnych zakładach górniczych. Proponowano m.in. ustalenie trzech kategorii zagrożenia klimatycznego.
Uczestnicy posiedzenia zapoznali się z informacją dotyczącą wypadków przy pracy w polskim górnictwie w br. Przyjęli wnioski opracowane przez Grupę Roboczą ds. Górnictwa Węgla Kamiennego (powołaną 21 maja br.). W przyjętej uchwale za zasadne uznano m.in.:
- pilotażowe wdrożenie procedury przewidywania miejsca, czasu oraz skutków ryzyka wystąpienia zdarzeń wypadkowych metodą "SEMORG TMW-SKAK", we wskazanych przez przedsiębiorców wyrobiskach górniczych;
- sporządzenie analizy możliwości wykorzystania istniejących środków transportowych do przewozu ludzi oraz rozważenie stosownych zmian w przepisach w tym zakresie;
-dalsze rozszerzenie monitoringu w wyrobiskach dołowych, w miejscach szczególnie zagrożonych.
- przeprowadzanie dodatkowych badań profilaktycznych pracowników (powyżej 40 lat), oraz upowszechnienie informacji o zagrożeniach wynikających z nierozpoznanej choroby wieńcowej, a także uzupełnienie zestawów ratunkowych będących na wyposażeniu lekarzy o defibrylatory i wprowadzenie każdorazowo po szkoleniach wstępnych i okresowych, egzaminu praktycznego z zasad udzielania pierwszej pomocy;
- sprawdzenie funkcjonowania systemów bezpieczeństwa w zakresie szkoleń oraz badań okresowych pracowników.

do góry