Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie w sprawie bezpieczeństwa pracy w odkrywkowych (..)

Spotkanie w sprawie bezpieczeństwa pracy w odkrywkowych zakładach górniczych

24 Listopada 2010

23 listopada br., z inicjatywy Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu, w wałbrzyskim Biurze OUG odbyło się spotkanie z kierownikami ruchu zakładów górniczych wydobywających, z użyciem materiałów wybuchowych, kopaliny zwięzłe z przeznaczeniem na bloki.
Celem narady było przedstawienie informacji na temat bezpieczeństwa pracy w odkrywkowych zakładach górniczych nadzorowanych przez OUG we Wrocławiu oraz wyników działalności nadzorczej i kontrolnej wałbrzyskiego Biura OUG we Wrocławiu.                                                                                 Podczas spotkania omówiono w szczególności:
- stan bezpieczeństwa i higieny pracy w 2010 r. w odkrywkowych zakładach górniczych,
- przyczyny i okoliczności zaistniałych wypadków oraz niebezpiecznych zdarzeń,
- nieprawidłowości stwierdzane najczęściej w czasie kontroli nadzoru górniczego w kopalniach,
- działania podjęte przez zakłady górnicze dla poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.
W podsumowaniu Dyrektor OUG we Wrocławiu położył szczególny nacisk na poprawę stanu bezpieczeństwa pracy oraz promowanie dobrych praktyk w prowadzeniu ruchu zakładu górniczego.

do góry