Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Komisja doradcza - Rada Seniorów

Komisja doradcza - Rada Seniorów

11 Marca 2024

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego podpisał, z dniem 8 marca 2024 r., zarządzenie w sprawie powołania Komisji doradczej - Rady Seniorów. Rada ma charakter konsultacyjny, doradczy oraz inicjatywny.

Stały jej skład tworzą:

 • Prezes Wyższego Urzędu Górniczego,
 • Wiceprezesi WUG;
 • powołane przez Prezesa WUG, za ich uprzednią zgodą, osoby, które zajmowały stanowisko Prezesa WUG lub Wiceprezesa WUG;
 • Sekretarz Rady.

Przewodniczącym Rady będzie osoba wybrana spośród jej członków. Funkcji tej nie może pełnić przedstawiciel aktualnego kierownictwa Wyższego Urzędu Górniczego.

Do zadań Rady - zgodnie z zarządzeniem - należy przygotowanie, dla Prezesa WUG, generalnych rekomendacji w obszarze górnictwa, a w szczególności z zakresu:

 • generalnych kompetencji organów nadzoru górniczego;
 • strategicznych kierunków rozwoju górnictwa;
 • inicjatyw legislacyjnych w obszarze górnictwa;
 • poprawy bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w górnictwie oraz bezpieczeństwa powszechnego, związanego z ruchem zakładu górniczego;
 • rozpoznawania i zwalczania zagrożeń w zakładach górniczych;
 • wdrażania postępu technicznego w dziedzinie górnictwa;
 • generalnych kierunków niezbędnych do podjęcia badań lub analiz w obszarze górnictwa;
 • racjonalnej gospodarki złożami kopalin;
 • ograniczania zagrożeń i uciążliwości oddziaływania górnictwa na ludzi i środowisko;
 • przygotowania do zawodu oraz uzupełniającego kształcenia zawodowego.

W posiedzeniach Rady będą mogły dodatkowo uczestniczyć osoby zaproszone przez Prezesa WUG lub Przewodniczącego Rady.

do góry