Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2024

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2024

1 Marca 2024

W dniach 26-28 lutego 2024 r. w Krakowie odbyła się 33. edycja Szkoły Eksploatacji Podziemnej. To cykliczna konferencja naukowo-techniczna, na której spotykają się praktycy górniczy, przedstawiciele firm okołogórniczych oraz ludzie świata nauki, którzy dzielą się swoimi spostrzeżeniami i rozwiązaniami. Wydarzenie to od lat uważane jest za jedno z największych spotkań kadry inżynierskiej i środowiska naukowego, działających w obszarze górnictwa podziemnego.

Gości tradycyjnie przywitał dr inż. Jerzy Kicki, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego XXXIII Szkoły Eksploatacji Podziemnej. Następnie głos zabrał prof. Krzysztof Galos, wieloletni dyrektor Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, a od stycznia br. wiceminister klimatu i środowiska oraz Główny Geolog Kraju. W tej części obrad głos zabrał również prezes Wyższego Urzędu Górniczego, dr inż. Adam Mirek.

Trzydniowe obrady, które toczyły się w sesjach tematycznych, były poświęcone m.in.: nowym technikom i technologiom w podziemnej eksploatacji złóż, zagrożeniu tąpaniami, aerologii i geomatyce górniczej, idei Przemysłu 4.0, cyberbezpieczeństwu, ograniczaniu emisji metanu przez polskie kopalnie węgla kamiennego, dekarbonizacji i magazynowaniu energii.

Obszerny raport na temat bezpieczeństwa w polskim górnictwie przedstawiła Alicja Stefaniak, dyrektor Departamentu Warunków Pracy i Szkolenia Wyższego Urzędu Górniczego. Podkreśliła, że w okresie 12 miesięcy 2023 r. w górnictwie odnotowano wzrost wypadkowości ogółem o 5,4% w porównaniu do 2022 r., tj. z 2092 do 2205 wypadków. Analizując zaś przyczyny wypadków stwierdziła, że są one wciąż te same, a więc wynikają z: potknięcia, poślizgnięcia lub przewrócenia się osób (33,5%), spadnięcia, stoczenia, osunięcia się mas i brył skalnych, opadów skał ze stropu i ociosu lub zawałów (16,9%), uderzenia narzędziami pracy oraz o innymi przedmiotami (16,7%), upadku, stoczenia, obsunięcia się przedmiotów lub materiałów (11,0%).

Następnie odbył się panel dyskusyjny „Poprawa bezpieczeństwa pracy w górnictwie 2030”, w którym wzięli udział: dr hab. inż. Stanisław Trenczek z GIG-PIB, dr hab. inż. Dariusz Prostański, dyrektor Instytutu Techniki Górniczej KOMAG, dr inż. Piotr Buchwald, prezes zarządu Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A., Andrzej Sączek, dyrektor Departamentu Wsparcia HR w Polskiej Grupie Górniczej, prof. Antoni Tajduś, przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie przy Wyższym Urzędzie Górniczym oraz Adam Mirek, prezes WUG.

Z kolei podczas panelu „Jak z tym węglem było, jest i będzie” Łukasz Iwański, radca prawny w Departamencie Prawnym Wyższego Urzędu Górniczego, przedstawił prezentację pt. „Zmiany regulacji prawnych dotyczących kwalifikacji górniczych i szkoleń w górnictwie oraz ich wpływ na bezpieczeństwo pracowników zakładów górniczych”.

Podczas XXXIII SEP nie zabrakło również wątków dotyczących sztucznej inteligencji (SI). - Systemy oparte na sztucznej inteligencji mogą monitorować warunki pracy, przewidywać awarie maszyn i urządzeń, wykrywać zagrożenia bezpieczeństwa w czasie rzeczywistym. Wykorzystanie sztucznej inteligencji na etapie budowy cyfrowego modelu złoża i planowania oraz harmonogramowania produkcji odgrywa coraz większą rolę w zarządzaniu środowiskiem i zrównoważonym rozwojem - stwierdził przewodniczący Komitetu Organizacyjnego SEP 2024.

Szkoła Eksploatacji Podziemnej to także miejsce, gdzie poznaliśmy zwycięzców XVIII Turnieju Wiedzy Górniczej oraz konkursu „Bezpieczna Kopalnia”. Najbezpieczniejszą w polskim górnictwie została KWK „ROW” Ruch Marcel (PGG). Na drugim miejscu sklasyfikowano kopalnię „Piast-Ziemowit” Ruch Piast (PGG), zaś trzecie miejsce przypadło ex aequo Zakładowi Górniczemu „Brzeszcze”, należącemu do Południowego Koncernu Węglowego oraz kopalni „Bolesław Śmiały” (PGG). Wyróżnienia przedstawicielom kopalń wręczał wiceprezes WUG Piotr Wojtacha. Natomiast laureatami XVIII Turnieju Wiedzy Górniczej zostali: Mateusz Pawlik, student Politechniki Śląskiej, Karol Adamczyk, reprezentant Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Hubert Deliga, student Politechniki Wrocławskiej.

do góry