Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Komunikaty Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych (..)

Komunikaty Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy

17 Września 2019

Na 89. posiedzeniu Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy, prof. dr hab. med. Danuta Koradecka – przewodnicząca Komisji, wskazała na konieczność wprowadzenia systemu powiadamiania przez Komisję przedsiębiorców, pracowników oraz organów kontroli o propozycjach nowych lub weryfikowanych wartościach wiążących dla substancji rakotwórczych i mutagennych lub wskaźnikowych, w odniesieniu do szkodliwych czynników chemicznych. 

Komunikaty zawierające takie informacje przesyłane są członkom Komisji, a także na bieżąco publikowane na stronie internetowej Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego pod linkiem:

https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P45800220161531745318216&wydarzenia_wybrany_rok=2019

do góry