Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkania z kierownictwem Okręgowych Inspektoratów Pracy

Spotkania z kierownictwem Okręgowych Inspektoratów Pracy

20 Września 2019

W czwartek, 19 września br. w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu odbyło się spotkanie Dyrektora Urzędu z osobami kierownictwa Okręgowych Inspektoratów Pracy województw: lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.

Tematyka spotkania poświęcona została wymianie doświadczeń oraz dalszemu zacieśnianiu współpracy w obszarze działań informacyjnych, prewencyjnych
i profilaktycznych, wpływających  na poprawę poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz na ograniczenie wypadkowości w górnictwie. 

W trakcie obrad omówiono m.in.:

  • stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie i zakładach nadzorowanych przez OUG w Poznaniu,
  • temat zwiększającej się liczby informacji o zażywaniu środków odurzających przez pracowników zakładów górniczych i wynikających z tego tytułu problemów, w tym przepisów dotyczących kontroli takich osób,
  • zasady współpracy w zakresie wzajemnego informowania się o stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości,  a będących w obszarze kompetencji drugiego organu.

Ponadto określono wspólny zakres  planowanych działań na rok 2019 i 2020, wynikający z kompetencji OUG i PIP w obszarach objętych działalnością górniczą.

do góry