Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Konferencja "Bariery legislacyjne rozwoju gmin górniczych"

Konferencja "Bariery legislacyjne rozwoju gmin górniczych"

4 Marca 2008

3 marca br., w Wiśle, odbyła się konferencja organizowana przez Stowarzyszenie Gmin Górniczych w Polsce: "Bariery legislacyjne rozwoju gmin górniczych". Ze strony Wyższego Urzędu Górniczego udział w konferencji wzięli: Prezes WUG Piotr Buchwald, dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem – Zdzisław Kulczycki oraz zastępca dyrektora Departamentu Prawnego – Przemysław Grzesiok. Podczas obrad Prezes WUG P. Buchwald oraz dyrektor Z. Kulczycki przedstawili wybrane zagadnienia dotyczące projektu nowej ustawy – Prawo geologiczne i górnicze.

Tegoroczna konferencja poświęcona była kwestiom legislacyjnym, w tym kształtowi ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przywróceniu mechanizmów pomocowych dla gmin górniczych w ustawie restrukturyzacyjnej oraz szkodom górniczym. Ponadto omówiono kluczowe problemy samorządu w Polsce oraz doświadczenia województwa śląskiego w procesie restrukturyzacji.

W obradach udział wzięli między innymi: Bogusław Piotr Śmigielski – Marszałek Województwa Śląskiego, Jan Olbrycht – Wiceprzewodniczący Komisji Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego, Zygmunt Łukaszczyk – Wojewoda Śląski oraz Piotr Uszok – Prezydent Katowic.

W wystąpieniu na temat projektu nowego Prawa geologicznego i górniczego przedstawiciele Wyższego Urzędu Górniczego zwrócili uwagę między innymi na rozwiązania zapewniające udział samorządów terytorialnych w procesie koncesjonowania i planowania przestrzennego na terenach górniczych. Poruszyli również zagadnienia opłat eksploatacyjnych oraz szkód górniczych.

Podsumowanie konferencji stanowiła dyskusja z udziałem władz gmin górniczych, przedstawicieli władz wojewódzkich oraz parlamentarzystów.

do góry