Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Konkurs "Bezpieczna Kopalnia" rozstrzygnięty

Konkurs "Bezpieczna Kopalnia" rozstrzygnięty

29 Lutego 2008

28 lutego w Szczyrku, w ramach XVII Szkoły Eksploatacji Podziemnej, odbyła się gala kolejnej edycji Konkursu "Bezpieczna Kopalnia", organizowanego przez Wyższy Urząd Górniczy, Fundację "Bezpieczne Górnictwo" im. prof. Wacława Cybulskiego i Szkołę Eksploatacji Podziemnej. Laureatami Konkursu w kategorii kopalń węgla kamiennego zostały: I miejsce – KWK "Bobrek-Centrum", II miejsce – ZG "Piekary", III miejsce – KWK "Kazimierz-Juliusz" i ZG "Janina". W kategorii kopalń rud miedzi nie przyznano wyróżnienia z uwagi na zaistniałe wypadki śmiertelne. Przedstawiciele nagrodzonych kopalń odebrali dyplomy z rąk Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego Piotra Buchwalda i Naczelnego Dyrektora Głównego Instytutu Górnictwa Józefa Dubińskiego. W gali uczestniczył Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Eugeniusz Postolski.

Celem Konkursu jest promowanie osiągnięć w zakresie bezpieczeństwa pracy w polskich kopalniach oraz wyróżnianie tych spośród nich, które wykazują największą dbałość o przestrzeganie przepisów i zasad BHP. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach: kopalń węgla kamiennego i kopalń rud miedzi. Tegorocznych zwycięzców konkursu wyłoniła Wielka Kapituła, która obradowała w składzie: Piotr Litwa – Przewodniczący, Wiceprezes WUG, Józef Dubiński – Naczelny Dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa, Prezydent Fundacji "Bezpieczne Górnictwo" im. W. Cybulskiego, Jerzy Kicki – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Szkoły Eksploatacji Podziemnej, Wojciech Magiera – Dyrektor Departamentu Górnictwa WUG, Jacek Sobczyk – Komitet Organizacyjny Szkoły Eksploatacji Podziemnej. Głównymi kryteriami wyboru najbezpieczniejszych kopalń były: liczba wypadków śmiertelnych i ciężkich w latach 2005, 2006 i 2007, liczba wypadków lekkich w kopalniach z wyłączeniem wypadków śmiertelnych i ciężkich – w roku 2007, liczba kolejnych dni bez wypadku w roku 2007, występujące zagrożenia naturalne (wg stopni, kategorii i klas), liczba załogi ogółem (w tym zatrudnieni pod ziemią), wielkość wydobycia (tys. ton na dobę).

do góry