Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Konferencja Naukowo-Techniczna pt. Rola i znaczenie (..)

Konferencja Naukowo-Techniczna pt. Rola i znaczenie Podziemnych Magazynów Gazu we współczesnej gospodarce

14 Lutego 2012

W dniach 14 – 16 lutego br. w bieszczadzkiej miejscowości Czarna odbędzie się Konferencja Naukowo-Techniczna pt. "Rola i znaczenie Podziemnych Magazynów Gazu we współczesnej gospodarce".

Celem konferencji jest upowszechnienie oraz pogłębienie wiedzy nt. metod magazynowania gazu ziemnego w konsekwencji dążących do niezależności energetycznej państwa. Wśród uczestników są przedstawiciele zarządów firm branży naftowej, jednostek naukowo-badawczych, instytucji związanych z bezpieczeństwem energetycznym i bezpieczeństwem pracy w przemyśle, tj. Wyższego Urzędu Górniczego, Urzędu Regulacji Energetyki, Urzędu Dozoru Technicznego oraz Państwowej Inspekcji Pracy.

Uczestnicy konferencji będą mieli okazję do wymiany wiedzy dotyczącej podziemnego magazynowania gazu, wzmocnienia współpracy pomiędzy instytucjami i przemysłem, a także do dyskusji nad rozwiązaniami mającymi służyć poprawie bezpieczeństwa sektora energetycznego kraju.

do góry