Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Konferencja „Ochrona środowiska”

Konferencja „Ochrona środowiska”

5 Października 2015

2 października br. dyrektor OUG w Poznaniu oraz starszy specjalista ds. prawnych wygłosili referat „ Kontrola zakładów górniczych w świetle obowiązujących przepisów ” na konferencji „Ochrona środowiska” organizowanej przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szefów Wydziałów Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostw Powiatowych z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Poznaniu. W konferencji uczestniczyli dyrektorzy i naczelnicy Wydziałów Ochrony Środowiska Starostw Powiatowych.

Po wygłoszeniu referatu wywiązała się dyskusja, w której zwrócono m.in. uwagę na konieczność zacieśnienia współpracy pomiędzy organami administracji geologicznej i nadzoru górniczego. Omówiono także problemy wynikające z nadzoru i kontroli zakładów górniczych eksploatujących kopaliny objęte prawem własności nieruchomości gruntowej.

do góry