Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z kierownikami ruchu podziemnych zakładów (..)

Spotkanie z kierownikami ruchu podziemnych zakładów górniczych nadzorowanych przez Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach

2 Października 2015

2 października br. odbyło się cykliczne spotkanie kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach z kierownikami ruchu podziemnych zakładów górniczych nadzorowanych przez OUG w Gliwicach z udziałem przedstawicieli Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w Jastrzębiu Zdroju i Kompanii Węglowej S.A. w Katowicach.

Podczas spotkania omówiono:

 • stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie i w zakładach nadzorowanych przez OUG
  w Gliwicach,
 • stan bezpieczeństwa pracy w firmach świadczących usługi na rzecz zakładów górniczych,
 • wypadkowość związana z ryzykownym zachowaniem pracowników (tzw. czynnik ludzki),
 • wyniki kontroli przeprowadzonych przez OUG w Gliwicach w 2014 r. i 8 miesiącach 2015 r.,
 • zamierzenia odnośnie poprawy bezpieczeństwa w rejonach szczególnie zagrożonych w: KWK „Bielszowice”, KWK „Knurów-Szczygłowice” i KWK „Sośnica”

oraz przyczyny i okoliczności:

 • wypadku zbiorowego, zaistniałego 22 czerwca 2015 r. w Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Makoszowy” w Zabrzu,
 • pożaru endogenicznego, zaistniałego 9 lipca 2015 r. w Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK „Bielszowice” w Rudzie Śląskiej,
 • zapalenia metanu, wypadku zbiorowego i pożaru, zaistniałych 11 lipca 2015 r. w Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK „Sośnica” w Gliwicach,
 • wypadku zbiorowego, zaistniałego 22 lipca 2015 r. w Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK „Halemba-Wirek" Ruch „Halemba” w Rudzie Śląskiej,
 • wypadku śmiertelnego, zaistniałego 12 września 2015 r. w Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK „Bielszowice” w Rudzie Śląskiej,
 • stwierdzane nieprawidłowości dotyczące wykonywania robót strzałowych, polegające między innymi na używaniu środków strzałowych w miejscach innych niż wymienione w metryce strzałowej oraz nieprzestrzeganie ustaleń metryk strzałowych w zakresie wycofywania załogi i zabezpieczania dojść.

Ponadto dyskutowano na temat obowiązku bezzwłocznego powiadamiania dyrektora urzędu o zaistniałych w ruchu zakładu górniczego określonych niebezpiecznych zdarzeniach i wypadkach.

Szczególną uwagę zwrócono na:

 • powtarzające się nieprawidłowości dotyczące wykonywania robót strzałowych, polegające między innymi na używaniu środków strzałowych w miejscach innych niż wymienione w metryce strzałowej oraz nieprzestrzeganie ustaleń metryk strzałowych w zakresie wycofywania załogi i zabezpieczania dojść,
 • konieczność weryfikacji dokumentacji układów transportu materiałów i urządzeń w zakresie prawidłowego doboru zastosowanych środków transportowych, w tym ich dopuszczalnych obciążeń i gabarytów transportowanych elementów w odniesieniu do występujących parametrów wyrobisk,
 • przestrzeganie zasad bezpiecznego prowadzenia transportu materiałów i urządzeń, a w szczególności wyeliminowanie ryzykownych zachowań pracowników przy prowadzeniu takich prac,
 • egzekwowanie przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie konserwacji, napraw i obsługi urządzeń i instalacji elektroenergetycznych.
do góry