i naftowym"" /> i naftowym"" />
Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Konferencja "Polityka energetyczna Polski do roku 2030 w (..)

Konferencja "Polityka energetyczna Polski do roku 2030 w sektorze gazowniczym
i naftowym"

26 Lutego 2009

W dniu 25 lutego br. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego Piotr Litwa wziął udział w konferencji naukowo-technicznej pod patronatem Wicepremiera, Ministra Gospodarki Waldemara Pawlaka, poświęconej polityce energetycznej Polski do roku 2030. Organizatorem konferencji była Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie oraz Ministerstwo Gospodarki przy współudziale Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A.

Przedmiotem odbywających się w AGH obrad były zagadnienia związane z zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego Polski, głównie ciągłości i pewności dostaw gazu z zasobów krajowych oraz ze źródeł zagranicznych. Omówiono również kwestię możliwości zwiększenia wydobycia krajowego poprzez zwiększenie nakładów na poszukiwanie, rozwiercanie oraz zagospodarowanie złóż gazu i ropy naftowej na Niżu Polskim oraz Zapadlisku Karpackim. Ponadto podczas konferencji dyskutowano nad zagadnieniem budowy gazoportu w Świnoujściu oraz problemem zwiększenia pojemności magazynowych gazu ziemnego w kawernach solnych, wyeksploatowanych złożach gazu ziemnego i ropy, warstwach wodonośnych. Poruszono również zagadnienie zapewnienia stabilnych dostaw gazu w kolejnym sezonie zimowym.

Dyskutowano także nad możliwościami zmiany obowiązujących przepisów w celu uproszczenia i skrócenia czasu prowadzenia inwestycji w sektorze paliwowo-energetycznym.

Planuje się zorganizowanie kolejnych konferencji poświęconych polityce energetycznej Polski, które będą poświęcone również innym aspektom bezpieczeństwa energetycznego kraju.

do góry