Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/XII Forum Górnictwa Kopalin Pospolitych

XII Forum Górnictwa Kopalin Pospolitych

24 Lutego 2009

W dniach 19–20 lutego 2009 r. we Wrocławiu odbyło się XII Forum Górnictwa Kopalin Pospolitych, doroczne spotkanie przedsiębiorców, osób kierownictwa ruchu i pracowników odkrywkowych zakładów górniczych z całego kraju. Licznie reprezentowani byli producenci maszyn i urządzeń górniczych, także z Czech i Niemiec. Obecni byli także przedstawicieli wyższych uczelni górniczych, samorządu terytorialnego oraz pracowni projektowych i dokumentacji geologicznych. Ogółem ponad 150 uczestników.

W Forum Wyższy Urząd Górniczy reprezentowali Piotr Gisman – dyrektor Departamentu Prawnego, który przedstawił założenia projektu ustawy Prawo geologiczne i górnicze w części dotyczącej ruchu zakładu górniczego, oraz Bogusława Madej – główny specjalista w Departamencie Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem, która wygłosiła referat na temat nowych zasad gospodarowania odpadami z przemysłu wydobywczego.

Uczestnicy wykazali bardzo duże zainteresowanie nowymi rozwiązaniami, zwłaszcza dotyczącymi kwalifikacji górniczych, sporządzania planów ruchu, planowania na terenach górniczych oraz bezpieczeństwa pracy i prowadzenia ruchu odkrywkowych zakładów górniczych.

Gościem honorowym Forum był dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu Grzegorz Wowczuk.

Podczas Forum wygłoszone zostały też m.in. referaty:

  • Ryszarda Ubermana z Akademii Górniczo-Hutniczej – o standardach wyceny wartości złóż kopalin;
  • Ryszarda Sałacińskiego z Instytutu Geologii Uniwersytetu Warszawskiego – o założeniach projektu ustawy – Prawo geologiczne i górnicze w zakresie gospodarki złożami kopalin;
  • Wacława Michalskiego z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – o programie budowy dróg krajowych i autostrad do roku 2015 z uwzględnieniem potrzebnych ilości kruszyw;
  • Anny Ostręgi z Akademii Górniczo-Hutniczej – o skansenach i muzeach górniczych;
  • Włodzimierza Kiełbasiewicza, dyrektora Zakładu Projektowo-Badawczego „Protego” we Wrocławiu – o filarach ochronnych w górnictwie odkrywkowym.

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego Piotr Litwa przesłał do uczestników XII Forum pozdrowienia wraz z zapewnieniem o zainteresowaniu organów nadzoru górniczego spotkaniami przedsiębiorców i wymianą informacji o problemach górnictwa odkrywkowego.

Organizatorem Forum jest spółka Wydawnictwo i Szkolenia Górnicze Burnat & Korzeniowski z Wrocławia.

do góry