Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Konferencja inaugurująca Podkarpackie dni prawa pracy i (..)

Konferencja inaugurująca Podkarpackie dni prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

9 Czerwca 2015

9 czerwca br. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Rzeszowa odbyła się konferencja inaugurująca Podkarpackie dni prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, organizowana przez Państwową Inspekcję Pracy OIP w Rzeszowie przy współpracy z Oddziałem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Rzeszowie i Jaśle w ramach kampanii informacyjnej „Zanim podejmiesz pracę”.

Celem Podkarpackich dni prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, które realizowane będą poprzez organizację konferencji, stoisk informacyjno-promocyjnych oraz dyżurów eksperckich w lokalnych mediach, jest zachęcenie osób podejmujących zatrudnienie do podnoszenia poziomu wiedzy nt. prawnej ochrony pracy oraz ubezpieczeń społecznych.

Tematyka wydarzenia obejmowała m.in. przestrzeganie prawa pracy na terenie województwa podkarpackiego, prawne formy zatrudnienia oraz świadczenia ubezpieczenia społecznego z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Na zaproszenie organizatorów w konferencji uczestniczył dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie, który jako jedna z wielu instytucji Podkarpacia, objął patronatem powyższe przedsięwzięcie.

do góry