Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Konferencja naukowo-techniczna pt. „Ochrona środowiska (..)

Konferencja naukowo-techniczna pt. „Ochrona środowiska na terenach górniczych i pogórniczych kopalń w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego”

14 Października 2022

W czwartek, 13 października br. w Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku odbyła się XXVII konferencja naukowo-techniczna pt. „Ochrona środowiska na terenach górniczych i pogórniczych kopalń w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego”.

Organizatorem wydarzenia był Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa w Rybniku, a jednym ze współorganizatorów Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku. Konferencja odbyła się pod honorowym patronatem Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach, Prezesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w Jastrzębiu-Zdroju oraz Prezydenta Miasta Rybnika. W wydarzeniu udział wzięło 110 osób, w tym poseł RP, przedstawiciele wyższych uczelni, jednostek naukowo-badawczych, przedsiębiorców górniczych, zakładów górniczych, władz samorządowych, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach i Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku. Zaprezentowano 20 referatów w trzech sesjach tematycznych:

  • wybrane zagadnienia ochrony środowiska na terenach górniczych i pogórniczych,
  • zarządzanie środowiskiem na terenach górniczych i pogórniczych,
  • wpływ górnictwa na rozwój regionu oraz ocalenie od zapomnienia obiektów poindustrialnych.

Celem konferencji była integracja działań władz samorządowych, przedsiębiorców górniczych, zakładów górniczych, nadzoru górniczego, przedsiębiorstw proekologicznych i jednostek naukowych dla bezkonfliktowego rozwiązania trudnych problemów wpływu prowadzonej działalności górniczej na środowisko.

 

do góry