Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej kopalń Polskiej Grupy Górniczej S.A

14 Października 2022

W czwartek, 13 października br., w siedzibie PGG S.A. Oddział Kopalnia Węgla Kamiennego Mysłowice - Wesoła w Katowicach, odbyło się 25. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej kopalń Polskiej Grupy Górniczej S.A., na powierzchnię terenu, w granicach administracyjnych Miasta Katowice.

Posiedzenie prowadził zastępca Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach. W obradach uczestniczyli przedstawiciele: Wyższego Urzędu Górniczego, Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach, Urzędu Miasta Katowice, Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Polskiej Grupy Górniczej S.A. oraz kopalń: KWK Staszic-Wujek i KWK Mysłowice-Wesoła.

Podczas obrad omówiono zakres eksploatacji górniczej kopalń PGG S.A., dokonanej w okresie II i III kwartału 2022 r., wraz z analizą wyników obserwacji geodezyjnych, deformacji terenu oraz pomiarów wielkości przyspieszeń drgań gruntu. Przedstawiono także postęp prac związanych z likwidacją zakładów górniczych SRK S.A., a także zakres usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładów górniczych PGG S.A.

Ponadto omówiono współpracę organów samorządowych z kopalniami, prowadzącymi eksploatację pod terenami miasta Katowice, jak również przekazano informacje na temat planowanego, w okresie IV kwartału 2022 r. i I kwartału 2023 r., zakresu eksploatacji górniczej, wraz z prognozami jej wpływów na powierzchnię oraz działań profilaktycznych.

 

do góry