Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Konferencja poświęcona problematyce prac serwisowych w (..)

Konferencja poświęcona problematyce prac serwisowych w górnictwie

23 Kwietnia 2010

W dniach 21–23 kwietnia 2010 r. w Muzeum Przemysłu Naftowego w Bóbrce odbyła się XI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Zabiegi intensyfikacyjne i pomiary w odwiertach gazowych", której organizatorem jest Zakład Robót Górniczych Krosno Sp. z o.o. oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego – Oddział Krosno.
Podczas obrad poruszano m.in. problematykę możliwości pozyskania gazu ziemnego ze złóż niekonwencjonalnych, wykonywania prac serwisowych dla potrzeb górnictwa naftowego, w szczególności: zabiegów hydraulicznego szczelinowania, testów produkcyjnych, pomiarów geofizycznych i perforacji w rekonstruowanych odwiertach. Referaty wygłaszali naukowcy i specjaliści z uczelni, instytucji naukowo-badawczych, firm eksploatacyjnych i serwisowych.
W obradach tegorocznej konferencji tradycyjnie uczestniczyli przedstawiciele nadzoru górniczego z Wyższego Urzędu Górniczego oraz okręgowych urzędów górniczych.

do góry