Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Ruda Śląska

22 Kwietnia 2010
W dniu 21 kwietnia 2010 r. w Rudzie Śląskiej odbyło się posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Ruda Śląska.

Spotkanie prowadził dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach. W obradach uczestniczyli przedstawiciele Wyższego Urzędu Górniczego, Kompanii Węglowej S.A., Centrum Wydobywczego "Północ" i Z-ca Prezydenta miasta Ruda Śląska.

Omówiono zakres eksploatacji górniczej dokonanej w IV kwartale 2009 r. i w I kwartale 2010 r. oraz planowanej w II i III kwartale 2010 r. wraz z analizą wyników obserwacji geodezyjnych, deformacji terenu i pomiarów wielkości przyspieszeń drgań gruntu. Omówiono także zakres usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego oraz zaległości w ich usuwaniu.

Szczegółowo omówiono tematykę uciążliwości wstrząsów górotworu, generowanych przez roboty górnicze kopalń "Pokój" i "Bielszowice", dla mieszkańców Rudy Śląskiej, szczególnie dzielnicy Wirek. Poruszono tematykę rejestracji wstrząsów i przyspieszeń drgań gruntu przez nie wywoływanych, a także sposoby reakcji zakładów górniczych na zgłaszane szkody. Ustalono, że Kompania Węglowa S.A., za pośrednictwem prasy lokalnej, zaznajomi społeczność miasta z problematyką powstawania i przeciwdziałania wstrząsom górotworu oraz z podejmowanymi sposobami łagodzenia ich skutków.
do góry