Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Konferencja zamykająca transgraniczny projekt MineLife (..)

Konferencja zamykająca transgraniczny projekt MineLife „Życie z górnictwem”

28 Października 2019

W piątek, 25 października br. w Pałacu Łagów koło Zgorzelca odbyła się konferencja zamykająca transgraniczny projekt MineLife „Życie z górnictwem”, w który zaangażowane były polskie i saksońskie instytucje działające na rzecz górnictwa. Uczestniczyło w niej około 70 osób.

Projekt MineLife był realizowany wspólnie przez Saksoński Wyższy Urząd Górniczy, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach wraz z Okręgowym Urzędem Górniczym we Wrocławiu. W konferencji podsumowującej projekt wzięli udział m.in.: prezes Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach – dr inż. Adam Mirek, prezes Saksońskiego Urzędu Górniczego we Freibergu - prof. dr Bernhard Cramer, zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – Tomasz Krzeszowiec oraz dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego – Grzegorz Wowczuk.

Realizacja projektu współfinansowanego przez Unię Europejską umożliwiła wymianę informacji na temat struktury i organizacji organów administracji, ich kompetencji i procedur postępowania, a także pozwoliła na zapoznanie się ze stosowanymi w górnictwie odkrywkowym i podziemnym na terenach przygranicznych technologiami i metodami działania. Ponadto, eksperci przeanalizowali możliwości łagodzenia i rozwiązywania konfliktów występujących na obszarach, na których prowadzona jest działalność wydobywcza. Konferencja w Łagowie pozwoliła podsumować efekty osiągnięte dzięki realizacji projektu MineLife oraz zdobyć wiedzę m.in. w takich tematach jak:

 

„Wyzwania branży górniczej w związku z potrzebami surowcowymi Polski, Europy, świata – dziś, jutro i..”,

„Innowacyjność jako kierunek rozwoju branży górniczej”,

„Innowacje generujące rozwój, czyli górnictwo inteligentne i zielone w odniesieniu do projektu pn. REMIX – inteligentne i zielone regiony górnicze UE”,

„Historyczne górnictwo w Saksonii”,

„Restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego w Zagłębiu Wałbrzyskim – historia i przyszłość”,

Rozwiązywanie konfliktów w górnictwie – doświadczenia polskie i saksońskie w projekcie MineLife.

 

W wydarzeniu uczestniczyły osoby i instytucje zaangażowane w działalność górniczą i geologiczną, reprezentanci administracji samorządowej i branżowej, przedstawiciele środowisk naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw wydobywczych, przetwórczych oraz turystycznych związanych z górnictwem.

Projekt MineLife jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014–2020.

do góry