Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Narada z kierownikami działów energomechanicznych i (..)

Narada z kierownikami działów energomechanicznych i głównymi elektrykami

25 Października 2019

W piątek, 25 października br. Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku zorganizował naradę z kierownikami działów energomechanicznych i głównymi elektrykami nadzorowanych podziemnych zakładów górniczych. Celem spotkania było wypracowanie działań zmierzających do podniesienia poziomu bezpieczeństwa załóg górniczych w zakresie dotyczącym służb elektrycznych i mechanicznych. Naradę prowadził zastępca dyrektora OUG w Rybniku. W obradach uczestniczyli również przedstawiciele Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., Polskiej Grupy Górniczej S.A., Departamentu Energomechanicznego WUG i OUG w Gliwicach.

Program narady obejmował:

 • omówienie stanu bezpieczeństwa w górnictwie, w tym w nadzorowanych przez OUG w Rybniku zakładach górniczych oraz wnioski i zalecenia, wynikające z przeprowadzonej analizy przyczyn i okoliczności zaistniałych wypadków. Poruszono również kwestię niebezpiecznych zachowań pracowników zakładów górniczych;
 • wnioski na przyszłość, w tym zaproponowane działania naprawcze po:
  • wypadku śmiertelnym, zaistniałym 27 marca 2019 r. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK „Pniówek”, któremu uległ górnik,
  • wypadku śmiertelnym, zaistniałym 6 sierpnia 2019 r. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK „Pniówek”, któremu uległ przodowy brygady szybowej,
  • wypadku porażenia prądem oraz poparzenia łukiem elektrycznym, zaistniałym 1 kwietnia 2019 r. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Zofiówka”, któremu uległ elektromonter,
  • wypadku porażenia prądem oraz poparzenia łukiem elektrycznym, zaistniałym 25 lipca 2019 r. w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel, któremu uległ elektromonter;
 • przedstawienie informacji o wypadkach:
  • śmiertelnym, zaistniałym 10 kwietnia 2019 r. w O/ZG „Lubin”, na podszybiu szybu L-V na poziomie 740 m,
  • śmiertelnym zaistniałym 11 sierpnia 2019 r. w ZG „Janina”, w komorze rozdzielni 6 kV,
  • śmiertelnym, zaistniałym 5 czerwca 2019 r. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch „Knurów”,
  • poparzenia łukiem elektrycznym, zaistniałym 4 października 2019 r. w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Bolesław Śmiały;
 • przedstawienie informacji o modernizacji:
  • rozdzielni 6 kV R-801 na poziomie 800 w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel,
  • układu pompowania wody w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy;
 • kwestie dotycząc wyłączania energii elektrycznej przez kopalniane systemy bezpieczeństwa;
 • wyniki kontroli przeprowadzonych przez OUG w Rybniku w bieżącym roku, w tym omówienie najczęściej stwierdzanych nieprawidłowości i uchybień;
 • dyskusję, w trakcie której poruszono następujące zagadnienia:
  • organizacja prac przy urządzeniach elektroenergetycznych,
  • działania podjęte celem poprawy bezpieczeństwa przy eksploatacji urządzeń małej mechanizacji.
do góry