Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Konkurs "Bezpieczna Kopalnia" rozstrzygnięty

Konkurs "Bezpieczna Kopalnia" rozstrzygnięty

23 Lutego 2007

22 lutego w Szczyrku, w ramach XVI Szkoły Eksploatacji Podziemnej, odbyła się gala kolejnej edycji Konkursu "Bezpieczna Kopalnia", organizowanego przez Wyższy Urząd Górniczy, Fundację "Bezpieczne Górnictwo" im. prof. Wacława Cybulskiego i Szkołę Eksploatacji Podziemnej. Laureatami Konkursu w kategorii kopalń węgla kamiennego zostały: I miejsce – ZG "Piekary", II miejsce – KWK "Wieczorek", III miejsce – KWK "Kazimierz Juliusz" i ZG "Janina". Ponadto przyznano wyróżnienia kopalniom "Jankowice" i "Bobrek-Centrum", w których w ciągu ostatnich trzech lat nie odnotowano wypadku śmiertelnego. Z uwagi na zaistniałe wypadki śmiertelne nie przyznano wyróżnienia w kategorii kopalń rud miedzi. Przedstawiciele nagrodzonych kopalń odebrali dyplomy z rąk Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego dr. inż. Piotra Buchwalda i Naczelnego Dyrektora Głównego Instytutu Górnictwa prof. dr. hab. inż. Józefa Dubińskiego.

Celem Konkursu jest promowanie osiągnięć w zakresie bezpieczeństwa pracy w polskich kopalniach oraz wyróżnianie tych spośród nich, które wykazują największą dbałość o przestrzeganie przepisów i zasad BHP. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach: kopalń węgla kamiennego i kopalń rud miedzi. Tegorocznych zwycięzców konkursu wyłoniła Wielka Kapituła, która obradowała w składzie: mgr inż. Jan Szczerbiński – Przewodniczący, Wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego, prof. dr hab. inż. Józef Dubiński – Prezydent Fundacji "Bezpieczne Górnictwo" im. W. Cybulskiego, dr inż. Jerzy Kicki – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Szkoły Eksploatacji Podziemnej, mgr inż. Wojciech Magiera – dyrektor Departamentu Górnictwa WUG, mgr Teresa Różańska – Okręgowy Inspektor Pracy w Katowicach, dr inż. Jerzy Rydlewski – Akademia Górniczo-Hutnicza. Głównymi kryteriami konkursu były: liczba wypadków śmiertelnych i ciężkich w latach 2004, 2005 i 2006 i data ostatniego wypadku śmiertelnego, liczba wypadków lekkich w kopalniach z wyłączeniem wypadków śmiertelnych i ciężkich – w roku 2006, ilość kolejnych dni bez wypadku w roku 2006, występujące zagrożenia naturalne (wg stopni, kategorii i klas), liczba załogi ogółem, w tym pod ziemią, wielkość wydobycia (tys. ton na dobę), wskaźnik prewencyjny jako miernik stanu bezpieczeństwa pracy.

Ciągle doskonalony system oceny kopalń w konkursie zyskuje coraz szerszą aprobatę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Państwowej Inspekcji Pracy. Zgodnie z deklaracją przedstawicieli tych instytucji wyniki konkursu będą wykorzystywane w celu różnicowania składek na ubezpieczenie wypadkowe.

do góry