Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Konkurs Dziennikarski „Karbidka”

Konkurs Dziennikarski „Karbidka”

16 Stycznia 2017

Zapraszamy do siódmej edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla Dziennikarzy „Karbidka”. Dla laureatów będą nagrody pieniężne, statuetki oraz dyplomy. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 20 lutego 2017 r. (liczy się data wysłania lub dostarczenia zgłoszenia).

Nagrody będą przyznawane za opublikowane w 2016 roku materiały dziennikarskie, których tematyka jest zbieżna z głównym celem konkursu – promocją szeroko rozumianego bezpieczeństwa w całym przemyśle wydobywczym w Polsce – czyli w górnictwie podziemnym, odkrywkowym i otworowym. Zgłoszone do oceny Kapituły Konkursowej publikacje powinny dotyczyć co najmniej jednej z czterech grup zagadnień:

  • popularyzacji zasad bhp w górnictwie,
  • napiętnowania nieprawidłowości i złych nawyków podczas wykonywania robót górniczych,
  • popularyzacji dobrych praktyk i rozwiązań systemowych w zakładach górniczych,
  • popularyzacji roli nadzoru górniczego w podwyższaniu standardów bezpieczeństwa pracy.

Sprzeciw wobec wszelkich nieprawidłowości oraz troska o własne życie i zdrowie na każdym stanowisku pracy w górnictwie są motorem nowego podejścia do bezpieczeństwa pracy w branży, w której kumulują się zagrożenia niespotykane w innych gałęziach przemysłu.

– Naszymi sojusznikami w podwyższaniu standardów bezpieczeństwa są nie tylko pracownicy zakładów górniczych, ale także dociekliwi dziennikarze, podejmujący trudne problemy, z jakimi na co dzień borykają się górnicy. Ujawniają nie tylko nieprawidłowości, do których niekiedy dochodzi podczas robót górniczych, ale pomagają nam promować liderów bezpieczeństwa i nowoczesne rozwiązania. Materiały dziennikarskie są dla górników niczym lustro, w którym mogą zobaczyć odbicie swoich działań podczas szychty – mówi Piotr Wojtacha, w.o. Prezesa WUG.

Do Konkursu zapraszamy dziennikarzy: prasy, radia i telewizji regionalnych i ogólnopolskich, a także redakcji portali internetowych, których artykuły, audycje lub programy dotyczące bezpieczeństwa w górnictwie zostały rozpowszechnione w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. Organizatorami Konkursu są Wyższy Urząd Górniczy oraz Fundacja "Bezpieczne Górnictwo im. prof. Wacława Cybulskiego", działająca przy WUG.

Zgłoszone do konkursu materiały oceniać będzie Kapituła Konkursowa pod przewodnictwem Prezesa WUG. Prace konkursowe (koniecznie wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym) należy przesyłać na adres: Gabinet Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice, z dopiskiem na kopercie: Konkurs Dziennikarski „Karbidka”. Zgłoszenia można także złożyć osobiście w WUG, w pok. 32.

Prace dziennikarskie będą oceniane na podstawie udokumentowanych publikacji, z podaniem daty i nazwy programu, tytułu gazety lub czasopisma oraz kopii zgłaszanych do konkursu materiałów (kserokopii lub na płytach DVD lub CD). Wszystkie informacje o publikacji należy wpisać do formularza zgłoszeniowe (formularz do wypełnienia znajdą Państwo poniżej). Materiały bez formularza zgłoszeniowego nie będą rozpatrywane. Kapituła Konkursu na podstawie oceny nadesłanych publikacji przyzna równorzędne nagrody pieniężne w kategoriach: prasa i portale internetowe; radio; telewizja. Kapituła zastrzega sobie prawo do innego podział nagród, zależnie od liczby zgłoszeń w poszczególnych kategoriach. Rozstrzygnięcie konkursu i wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do 24 marca 2017 r.

Uroczyste ogłoszenie werdyktu Kapituły Konkursowej oraz wręczenie nagród laureatom odbędzie się podczas plenarnej sesji XIX Konferencji z cyklu „Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskim górnictwie”, która odbędzie się w kwietniu br. (o miejscu i terminie poinformujemy natychmiast po rozstrzygnięciu konkursu). Sukcesy dziennikarzy po raz czwarty zostaną zaprezentowane przedstawicielom przedsiębiorców górniczych z całej Polski, uczestniczącym w konferencyjnych obradach.

Laureatami poprzednich edycji Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego „Karbidka” są:

  • w 2016 r.: w kategorii prasa i portale internetowe: Bartłomiej Szopa z portalu nettg.pl oraz Sławomir Starzyński z Nowego Górnika; w kategorii radio i telewizja: Monika Krasińska-Ligejka z Polskiego Radia Katowice oraz Adam Sierak za materiały emitowane w TVS;
  • w 2015 r.: w kategorii prasa i portale internetowe: Andrzej Bęben z „Trybuny Górniczej” i portalu nettg.pl, Marcin Pietraszewski z „Gazety Wyborczej”, Michał Wroński z „Dziennika Zachodniego”. Wyróżnieniami uhonorowano: Barbarę Warpechowską za publikacje w „Pulsie Biznesu” i „Nowym Górniku” i Wojciecha Królikowskiego z TVP Katowice;
  • w 2014 r.: w kategorii prasa i portale internetowe: Karolina Baca-Pogorzelska z Rzeczpospolitej, Maciej Dorosiński z portalu nettg.pl oraz Witold Gałązka z Trybuny Górniczej; w kategorii radio i telewizja: Przemysław Adamski z TVP Katowice oraz Andrzej Lampart z TVP Wrocław;
  • w 2013 r.: w kategorii prasa i portale internetowe: Marek Błoński z Polskiej Agencji Prasowej oraz Jerzy Chromik z Trybuny Górniczej; w kategorii radio i telewizja: Przemysław Adamski z TVP Katowice oraz Andrzej Lampart z TVP Wrocław;
  • w 2012 r.: w kategorii prasa i portale internetowe: Karolina Baca z Rzeczpospolitej, Kajetan Berezowski z Trybuny Górniczej i portalu nettg.pl, Sławomir Starzyński z Nowego Górnika; w kategorii radio i telewizja: Monika Krasińska z Polskiego Radia Katowice;
  • w 2011 r.: Marek Błoński z Polskiej Agencji Prasowej, Jerzy Chromik z Trybuny Górniczej i portalu nettg.pl, Monika Krasińska z Polskiego Radia Katowice; Aldona Minorczyk-Cichy z Dziennika Zachodniego.

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności
docx 2017-01-16 Regulamin konkursu
ilość pobrań: 448
Regulamin konkursu 13.6KB -

do góry