Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Konkurs "Z innowacją bezpieczniej w górnictwie"

Konkurs "Z innowacją bezpieczniej w górnictwie"

17 Czerwca 2013
Wydłużono termin zgłoszeń

Do 15 października br. będą przyjmowane wnioski do Konkursu "Z innowacją bezpieczniej w górnictwie". Został on oficjalnie ogłoszony w kwietniu br. przez prezesa WUG podczas XV Konferencji pt. "Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskim górnictwie".

W ubiegłym tygodniu (25 maja br.) Regulamin konkursu zaakceptowało Zgromadzenie Fundatorów Fundacji Bezpieczne Górnictwo im. prof. Wacława Cybulskiego. Zaaprobowano wydłużenie zapowiadanego terminu przyjmowania zgłoszeń konkursowych o kilka tygodni ze względu na zbliżający się okres urlopowy i wakacyjny. Rywalizacja projektów i pomysłów innowacyjnych jest organizowana przez WUG i Fundację. Na laureatów czekają nagrody pieniężne (10 tysięcy zł. dla zwycięzcy).

- Cały czas poszukujemy pomysłów na pokazywanie nowoczesności polskiego górnictwa i rozwijania zdrowej rywalizacji, która przekłada się na zmianę mentalności górników i poprawę warunków ich pracy. Konkursem "Z innowacją bezpieczniej w górnictwie" chcemy wskazywać najlepsze w ostatnich latach rozwiązania techniczne lub organizacyjne. Kapituła będzie je oceniać na podstawie wymiernych mierników efektywności. Laureatów nagrodzimy na naszej Barbórce
6 grudnia – mówi Piotr Litwa, prezes WUG.

Do Konkursu można zgłaszać projekty innowacyjne zrealizowane w latach 2011-2012 w następujących zagadnieniach:
- likwidacja lub znaczne ograniczenie zagrożeń stanowiących główne grupy przyczynowe wypadków przy pracy oraz niebezpiecznych zdarzeń (pożary, zawały, zapalenia metanu itd.);
- eliminacja możliwości przebywania pracowników na drogach transportowych podczas prowadzenia transportu;
- zapewnienie zabezpieczenia stanu wyłączenia urządzeń;
- ograniczenie czynników szkodliwych dla zdrowia (pył, hałas, wibracja);
- polepszenie warunków klimatycznych na stanowiskach pracy;
- udoskonalenie form szkolenia pracowników;
- eliminacja ryzykownych zachowań pracowników;
- poprawa bezpieczeństwa pracy w podmiotach wykonujących w zakresie swojej działalności zawodowej czynności powierzone im w ruchu zakładu górniczego.

Formularze zgłoszeniowe oraz Regulamin Konkursu "Z innowacją bezpieczniej w górnictwie" są dostępne na stronie internetowej Fundacji.

Zgłoszenia przyjmuje w nieprzekraczalnym terminie do 15 października 2013 r. (liczy się data stempla pocztowego) Zarząd Fundacji "Bezpieczne Górnictwo im. prof. Wacława Cybulskiego", ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice. Nad przebiegiem konkursu czuwała będzie Rada Honorowa w następującym składzie: dr inż. Piotr Litwa — Prezes Wyższego Urzędu Górniczego; prof. dr hab. inż. Józef Dubiński — Prezydent Zgromadzenia Fundatorów Fundacji "Bezpieczne Górnictwo im. prof. Wacława Cybulskiego", Naczelny Dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa; prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka — JM Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie; prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik — JM Rektor Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Zgłoszone do konkursu działania innowacyjne oceniać będzie Kapituła Konkursowa. Do pracy w Kapitule powołani zostaną przedstawiciele czterech departamentów WUG (Departamentu Górnictwa, Departamentu Energomechanicznego, Departamentu Warunków Pracy, Departamentu Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem), 10. okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego; Fundacji "Bezpieczne Górnictwo im. prof. Wacława Cybulskiego", Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach, Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica oraz Politechniki Śląskiej.
do góry