Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z przedstawicielami uzdrowiskowych zakładów (..)

Spotkanie z przedstawicielami uzdrowiskowych zakładów górniczych wydobywających wody lecznicze metodą otworową

19 Czerwca 2013

18 czerwca br. w siedzibie OUG w Krośnie odbyło się spotkanie przedstawiciela kierownictwa Urzędu i pracowników inspekcyjno-technicznych z przedstawicielami przedsiębiorców uzdrowiskowych zakładów górniczych wydobywających wody lecznicze metodą otworową. Tematem narady było gospodarowanie złożami kopalin
w procesie eksploatacji. Podczas spotkania omówiono główne założenia "Strategii działania urzędów górniczych na lata 2010-2014", w szczególności cele strategiczne w obszarze efektywnego wykorzystania bogactw mineralnych Polski dla obecnego i przyszłych pokoleń.
Przedstawiono także zagadnienia dotyczące tematyki związanej z racjonalną gospodarką zasobami złóż w procesie eksploatacji i prowadzeniem dokumentacji w tym zakresie, obowiązkami służby geologicznej i mierniczej uzdrowiskowych zakładów górniczych, funkcjonowaniem funduszu likwidacji zakładu górniczego, w aspekcie zmian wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze.

do góry