Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Kontrole aparatów ucieczkowych we wszystkich spółkach (..)

Kontrole aparatów ucieczkowych we wszystkich spółkach węgla kamiennego

5 Listopada 2015

4 listopada br. prezes WUG Mirosław Koziura skierował do zarządów wszystkich firm wydobywających węgiel kamienny pisma zobowiązujące ich do przeprowadzenia w podległych im kopalniach kontroli ucieczkowych aparatów regeneracyjnych typu KA – 60, których termin ważności kończy się w 2015 roku. Zalecił przedsiębiorcom otwarcie aparatów w celu wykonania oględzin  i szczegółowego sprawdzenia ich stanu technicznego oraz walorów użytkowych. Jednocześnie poprosił o przekazanie wyników kontroli do Departamentu Górnictwa Podziemnego i Odkrywkowego WUG w terminie do 15 grudnia br.

W KHW SA we wszystkich kopalniach tej spółki już zaplanowano kontrole ucieczkowych aparatów regeneracyjnych, których okres przydatności kończy się w br. Do podjęcia ewentualnych działań w zakresie nadzoru rynku potrzebne jest rozeznanie sytuacji także w innych firmach, które wyposażają górników w sprzęt tego typu. Uszkodzenia mogą być spowodowane różnymi czynnikami, zarówno niewłaściwym użytkowaniem i przechowywaniem, jak i fabrycznymi uchybieniami jakości materiałów użytych do ich produkcji. Przedsiębiorcy górniczy dokonując zakupu konkretnego typu ucieczkowych aparatów regeneracyjnych mają do wyboru produkty czterech firm (polskiej, niemieckiej, amerykańskiej i ukraińskiej). Większość zakupiła produkty polskiego producenta (na ponad 100 tys. aparatów ucieczkowych znajdujących się w polskich kopalniach ponad 61 tys. wyprodukowanych zostało w tej samej firmie).

do góry