Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie w Śląskim Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony (..)

Spotkanie w Śląskim Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska

5 Listopada 2015

4 listopada br., w siedzibie  Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach odbyło się spotkanie dyrektora OUG w Krakowie z Śląskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska Anną Wrześniak. Było ono wynikiem współpracy podjętej w związku z porozumieniem z 4 kwietnia 2014 r. pomiędzy Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska a Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego.

Spotkanie zostało poświęcone wymianie doświadczeń oraz dalszemu zacieśnianiu współpracy w zakresie przekazywania informacji o stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowościach będących w obszarze kompetencji drugiego organu oraz szkoleniach i seminariach organizowanych przez strony porozumienia.

Ponadto w trakcie narady podsumowano dotychczasową współpracę i ustalono priorytety we współdziałaniu w 2016 roku.

do góry