Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Korzyści z nadzoru górniczego dla turystyki w podziemnych (..)

Korzyści z nadzoru górniczego dla turystyki w podziemnych wyrobiskach

30 Czerwca 2015

Bezpłatne doradztwo i opiniowanie, pomoc merytoryczna i uniknięcie opodatkowania podziemnych wyrobisk, prawo do użytkowania i możliwość pozyskiwania środków unijnych na rozwój działalności. To tylko niektóre z korzyści wynikających z nowelizacji ustawy Pgg i objęcia górniczym nadzorem podziemnych wyrobisk, w których prowadzona jest działalność turystyczna, rekreacyjna lub sanatoryjna. Tymczasem nowe regulacje ustawy Pgg (z 1 stycznia 2015 r.) obrosły niepotrzebnymi emocjami. Mówiono o tym 26 czerwca br. podczas spotkania kierownictwa WUG z przedstawicielami przedsiębiorców prowadzących taką właśnie działalność w wyrobiskach zlikwidowanych podziemnych zakładów górniczych.

Podczas spotkania merytoryczni pracownicy nadzoru górniczego przedstawili zmiany w ustawie Pgg, w tym przepisów dotyczących: umowy o ustanowieniu użytkowania górniczego, obowiązków podmiotów wynikających z ustawy i przepisów wykonawczych do tej ustawy, a także projektowanych zmian przepisów w zakresie dokumentacji mierniczo-geologicznej oraz stosowania wyrobów w zakładzie górniczym. Ponadto zaprezentowano schemat organizacyjny, kompetencje i zadania nadzoru górniczego. Spotkanie miało charakter informacyjny. Na wniosek uczestników kolejne odbędzie się na początku 2016 roku.

W dyskusji rozstrzygnięto wiele wątpliwości narastających wśród organizatorów ruchu turystycznego . Ujawniły się dwa przeciwstawne stanowiska: rozszerzania nadzoru nad wszelkimi podziemnymi wyrobiskami (w tym jaskiniami), w których obywa się „spontaniczny” ruch turystyczny oraz wyjęcia z nadzoru tych obiektów, które nie przechodziły formalnej procedury likwidacji zakładu górniczego. Przedstawiciele zabytkowych kopalń (Wieliczka, Bochnia, w Złotym Stoku) wskazywali korzyści wynikające ze współpracy z nadzorem górniczym oraz nowelizacji ustawy. Reprezentanci WUG przestrzegali organizatorów ruchu turystycznego w podziemnych wyrobiskach górniczych przed doradcami oferującymi im za wygórowane kwoty usługę dostosowania funkcjonowania do znowelizowanej ustawy. W okręgowych urzędach górniczych i WUG są wytypowane osoby, które pomogą rozwiązać wszelkie problemy i doradzą kiedy i co należy zrobić oraz jakie dokumenty przygotować.

W WUG za koordynację odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące zgodnego z wymogami Pgg funkcjonowania zlikwidowanych podziemnych zakładów górniczych prowadzących działalność turystyczną, leczniczą i rekreacyjną odpowiada Wojciech Jeziorowski, główny specjalista Departamentu Górnictwa Podziemnego i Odkrywkowego. Pytania można kierować telefoniczne, pocztą elektroniczną lub tradycyjną: nr tel. 32 736 18 66; e-mail: w.jeziorowski@wug.gov.pl; adres: Departament Górnictwa Podziemnego i Odkrywkowego WUG, 40 – 055 Katowice, ul. Poniatowskiego 31.

do góry