Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Kraków: Narada z przedsiębiorcami oraz kierownikami ruchu (..)

Kraków: Narada z przedsiębiorcami oraz kierownikami ruchu nadzorowanych zakładów górniczych

21 Października 2011

20 października br. odbyła się w siedzibie Ośrodka Kopalń Tarnów Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie – Oddział w Sanoku narada kierownictwa OUG w Krakowie z przedsiębiorcami oraz kierownikami ruchu nadzorowanych zakładów górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi – wydobywających ropę naftową i gaz ziemny, zakładów wykonujących roboty geologiczne w zakresie poszukiwania i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz firm serwisowych.
Podczas narady poruszone zostały zagadnienia stanu wypadkowości i bezpieczeństwa pracy w zakładach górniczych górnictwa naftowego, w tym wpływu czynnika ludzkiego na wypadkowość. Omówiono przyczyny i okoliczności zaistniałych w ostatnim okresie wypadków i niebezpiecznych zdarzeń z uwzględnieniem wypadkowości w podmiotach wykonujących czynności w ruchu zakładów górniczych.
Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie przedstawił cele strategiczne działań Urzędu ze szczególnym uwzględnieniem poprawy stanu bezpieczeństwa, racjonalnej gospodarki złożem, gromadzenia środków funduszu likwidacji zakładu górniczego oraz gospodarki odpadami wydobywczymi. Ponadto omówiono problematykę nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli przeprowadzonych w 2010 i 2011 r. przez krakowski OUG oraz w przedkładanych do zatwierdzenia planach ruchu i dodatkach do planów ruchu.
W podsumowaniu Dyrektor OUG w Krakowie szczególny nacisk położył na poprawę stanu bezpieczeństwa oraz promowanie dobrych praktyk w dziedzinie gospodarki złożem. Zwrócił również uwagę na zagadnienia prowadzenia eksploatacji i robót geologicznych w aspekcie ochrony środowiska.

do góry