Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Jastrzębie Zdrój: XVIII Konferencja Naukowo-Techniczna

Jastrzębie Zdrój: XVIII Konferencja Naukowo-Techniczna

26 Października 2011

25 października br. w Urzędzie Miasta Jastrzębia-Zdroju odbyła się XVIII Konferencja Naukowo-Techniczna "Ochrona powierzchni na terenach górniczych kopalń w subregionie zachodnim województwa śląskiego".
Współorganizatorami wydarzenia byli: Zarząd Oddziału SITG w Rybniku, Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku, Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku, Kompania Węglowa S.A., Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarządzania Ochroną Powierzchni, Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej oraz Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój.
Honorowym patronatem konferencję objęli Przewodniczący Parlamentu Europejskiego prof. dr hab. Jerzy Buzek oraz Prezes WUG dr inż. Piotr Litwa.
W trakcie obrad prezentowane były artykuły w trzech sesjach, podzielonych na bloki tematyczne:
- Wpływ eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu i jej zabudowę oraz problemy usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładów górniczych,
- Gospodarka wodna na terenach górniczych, wykorzystanie metanu i możliwość zatłaczania CO2 pod ziemię,
- Problemy środowiskowe w obszarach kopalń węgla kamiennego w subregionie zachodnim województwa śląskiego.

do góry