Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Kraków: Spotkanie z Kierownikami Ruchu Zakładów (..)

Kraków: Spotkanie z Kierownikami Ruchu Zakładów Górniczych eksploatujących kopalinę spod lustra wody

28 Września 2012

27 września br. w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie odbyło się spotkanie z Kierownikami Ruchu Zakładów Górniczych eksploatujących kopalinę spod lustra wody, nadzorowanych przez Urząd. Podczas spotkania przypomniano podstawowe przepisy prawne regulujące eksploatację złoża spod lustra wody, minimalne wymogi bezpieczeństwa w związku z pracami wykonywanymi w rejonie basenów eksploatacyjnych, przedstawiono stan bezpieczeństwa w górnictwie oraz omówiono wypadki śmiertelne zaistniałe w odkrywkowych zakładach górniczych i przedstawiono nieprawidłowości stwierdzone podczas przeprowadzanych kontroli.
Podczas spotkania kierownicy ruchu omówili działania, jakie podjęli po wypadku śmiertelnym zaistniałym w dniu 7.07.2012 r. w ZG "Szujec I", w celu poprawy bezpieczeństwa w poszczególnych zakładach górniczych.
Ze spotkania wynikły ustalenia dotyczące zweryfikowania projektów technicznych eksploatacji spod lustra wody w zakresie dostosowania ich do warunków górniczych i geologicznych oraz specyfiki złoża oraz przeglądu dokumentacji związanych z prowadzeniem ruchu zakładu górniczego w aspekcie prac wykonywanych maszynami w pobliżu krawędzi zbiorników wodnych.

do góry