Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z przedstawicielami kierownictwa, osobami dozoru (..)

Spotkanie z przedstawicielami kierownictwa, osobami dozoru ruchu i społecznymi inspektorami pracy Poszukiwań Nafty i Gazu Jasło S.A.

28 Września 2012

27 września br. w siedzibie PNiG Jasło S.A. odbyło się spotkanie z osobami kierownictwa, dozoru ruchu, społecznymi inspektorami pracy zakładu wykonującego roboty geologiczne w ramach poszukiwania i rozpoznawania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, w którym uczestniczyli przedstawiciele OUG w Krośnie.
Narada była m.in. kontynuacją spotkań związanych z realizacją celów i zadań "Strategii działania urzędów górniczych na lata 2010 – 2014".
Podczas obrad omówiono:
- stan bezpieczeństwa w nadzorowanych zakładach górniczych z uwzględnieniem zaistniałych wypadków i zdarzeń, których przyczyny leżą po stronie "czynnika ludzkiego" i niedoszacowania ryzyka zaistnienia wypadków,
- przestrzeganie zasad bezpiecznej eksploatacji maszyn i urządzeń w aspekcie wymogów ustalanych przez producentów oraz ustaleń kierownika ruchu,
- przyczyny i okoliczności, zerwania się wrzeciona głowicy płuczkowej i upadku urządzenia TOP DRIVE z podwieszonym przewodem wiertniczym na stół wiertniczy na wiertni Dukla 1, a także podjęte działania profilaktyczne w związku z niebezpiecznym zdarzeniem,
- niebezpieczne zdarzenia i wypadki oraz zagrożenia od instalacji i urządzeń elektrycznych.
Ponadto przedstawiono wnioski i spostrzeżenia z działalności kontrolnej Urzędu za okres 2011 – 2012 r. w zakresie: funkcjonowania dokumentu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników, bezpieczeństwa stosowanych urządzeń elektrycznych, przestrzegania przepisów dot. eksploatacji maszyn i urządzeń, prowadzenia profilaktyki przeciwerupcyjnej oraz stosowania środków ochrony indywidualnej.

do góry