Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Kraków: Spotkanie z kierownikami ruchu podziemnych (..)

Kraków: Spotkanie z kierownikami ruchu podziemnych zakładów górniczych

26 Maja 2014

26 maja br. w siedzibie OUG w Krakowie odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu podziemnych zakładów górniczych nadzorowanych przez OUG w Krakowie. Tematyka spotkania obejmowała zasady racjonalnej gospodarki złożami kopalin w procesie ich eksploatacji.
Rozmawiano również o stanie bezpieczeństwa w podziemnych zakładach górniczych w latach 2011 r. – 2014 r., w tym w szczególności zakładów nadzorowanych przez OUG w Krakowie. Omówiono wypadek ciężki powstały na skutek opadu skał stropowych, zaistniały w roku 2013 w Kopalni Soli "Wieliczka", któremu uległ przodowy górnik rabunkarz. Dyrektor przedstawił problematykę bezpiecznego wykonywania prac w warunkach zagrożenia opadem skał ze stropu i ociosu wyrobisk.
Na przykładzie ZGH Kopalni Olkusz-Pomorzany przedstawiono działania zakładów w zakresie realizacji wniosków komisji powypadkowych.

do góry