Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie w KS Wieliczka w sprawie bhp

Spotkanie w KS Wieliczka w sprawie bhp

23 Maja 2014

22 maja br. w Kopalni Soli Wieliczka z udziałem Dyrektora OUG w Krakowie odbyło się spotkanie z przodowymi brygad robót chodnikowych oraz zespołów rabunkowych, Społecznymi Inspektorami Pracy oraz OSIP, a także pracownikami odpowiedzialnymi za eksploatację maszyn i urządzeń transportowych. Na spotkaniu omówiono problematykę bezpiecznego wykonywania prac w warunkach zagrożenia opadem skał ze stropu i ociosów oraz zawałem skał stropowych, najczęściej występujące uchybienia i nieprawidłowości w ruchu podziemnych zakładów górniczych w szczególności w aspekcie niebezpiecznych zdarzeń i wypadków. Przedstawiono przyczyny wypadków, do których doszło podczas wykonywania robót w warunkach zagrożenia opadem lub zawałem skał, omówiono również występujące nieprawidłowości stwierdzane podczas przeprowadzanych przez Urząd kontroli robót w KS Wieliczka. Podkreślono rolę i znaczenie przodowych brygad i zespołów pracowniczych jak również przedstawicieli Społecznej Inspekcji Pracy dla bezpiecznej organizacji robót górniczych. Zaprezentowano animacje rekonstrukcji zdarzeń i wypadków zaistniałych w kopalniach.

do góry