Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Kraków: Spotkanie z przedstawicielami Urzędu Dozoru (..)

Kraków: Spotkanie z przedstawicielami Urzędu Dozoru Technicznego

17 Listopada 2011

16 listopada br. w Krakowie odbyło się spotkanie przedstawicieli Urzędu Dozoru Technicznego i Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie. Było ono wynikiem postanowień porozumienia zawartego w 2007 r. pomiędzy Prezesem WUG a Prezesem UDT w sprawie zasad współdziałania organów nadzoru górniczego z Urzędem Dozoru Technicznego. Podczas spotkania, z wykorzystaniem nowoczesnych multimedialnych form przekazu, prezentowano wyniki dotychczasowych działań obu instytucji w zakresie poprawy warunków bezpieczeństwa pracy.
W trakcie obrad, które prowadził dyrektor OUG w Krakowie Wojciech Jeziorowski, przedstawiono między innymi zagadnienia stanu wypadkowości w górnictwie w aspekcie ruchu maszyn i urządzeń z uwzględnieniem tzw. "czynnika ludzkiego", trybu prowadzenia czynności kontrolnych oraz współdziałania UDT i OUG w zakresie bezpieczeństwa ruchu maszyn urządzeń i instalacji ciśnieniowych i dźwignicowych.
Podczas dyskusji poruszono zagadnienia dotyczące nadzoru rynku, badań i dopuszczeń tzw. urządzeń poddozorowych oraz współdziałania obu urzędów w przypadku stwierdzenia nieprawidłowej eksploatacji lub złego stanu technicznego tych urządzeń w zakładach górniczych.
Zwrócono uwagę na potrzebę dalszego koordynowania działań w dziedzinie popularyzowania bezpiecznej pracy urządzeń technicznych. Podkreślono także konieczność kontynuowania współpracy między obiema instytucjami.

do góry