Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Ruda Śląska: Posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego ds. (..)

Ruda Śląska: Posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej

14 Listopada 2011

9 listopada br. w siedzibie dyrekcji KW S.A., Oddział KWK "Halemba-Wirek" w Rudzie Śląskiej odbyło się 12 posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Ruda Śląska.
Posiedzeniu przewodniczył Z-ca Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach.
W obradach uczestniczyli między innymi przedstawiciele Wyższego Urzędu Górniczego, Kompanii Węglowej S.A., Centrum Wydobywczego "Północ" oraz Z-ca Prezydenta Miasta Ruda Śląska.
Podczas spotkania mówiono:
- zakres eksploatacji górniczej dokonanej w II i III kwartale 2011 r. oraz projektowanej w IV kwartale 2011r. i I kwartale 2012 r., wraz z analizą wyników obserwacji geodezyjnych, deformacji terenu i pomiarów wielkości przyspieszeń drgań gruntu,
- zakres usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładów górniczych oraz zaległości w ich usuwaniu,
- tematykę uchwał które znalazły się w protokole z poprzedniego spotkania.
Ponadto na wniosek Prezydenta Miasta Ruda Śląska poruszono kwestie:
- powołania Zespołu "Inwestycyjno – Górniczego" ds. opiniowania zasadności wykonywania dodatkowych, profilaktycznych zabezpieczeń i badań gruntów dla inwestycji budowlanych projektowanych w rejonach starej, płytkiej eksploatacji, zlikwidowanych szybów i wychodni,
- występowania wstrząsów wysokoenergetycznych i związanych z tym niepokojach społecznych,
- planowanej eksploatacji górniczej w obrębie istniejących filarów ochronnych likwidowanej elektrowni "Halemba".

do góry