Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Krosno: Spotkanie z pracownikami odkrywkowych zakładów (..)

Krosno: Spotkanie z pracownikami odkrywkowych zakładów górniczych

10 Listopada 2011

9 listopada br. w Rzeszowie odbyło się spotkanie z pracownikami spółki PPK i UG "KRUSZGEO" S.A. w Rzeszowie (z osobami kierownictwa i dozoru).
Celem spotkania było przybliżenie zagadnień dotyczących "czynnika ludzkiego" jako głównej przyczyny wypadków. W formie prezentacji multimedialnej przedstawiono zagadnienia dotyczące: obowiązków przedsiębiorcy i kierownika ruchu zakładu górniczego wynikających z Prawa Geologicznego i Górniczego oraz przepisów wykonawczych, w tym warunków dopuszczenia pracowników do pracy w ruchu zakładu górniczego, propagowania bezpiecznych zachowań podczas pracy (kultury pracy) i bezpiecznego prowadzenia prac w pobliżu linii energetycznych. Podczas obrad odniesiono się również do kierunków zmian w aspekcie "nowej" ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze.

do góry