Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Krzysztof Król powołany na stanowisko Wiceprezesa WUG

Krzysztof Król powołany na stanowisko Wiceprezesa WUG

3 Lipca 2017

Z dniem 30 czerwca br. Krzysztof Król objął stanowisko Wiceprezesa Wyższego Urzędu Górniczego. 
Zgodnie z art. 165 ust. 13 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, nowy Wiceprezes, wyłoniony w drodze konkursu, został powołany przez Ministra Energii na wniosek Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.

Krzysztof Król pełnił dotychczas funkcję dyrektora Departamentu Górnictwa Otworowego i Wiertnictwa WUG.

Jest absolwentem Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera geologa górniczego w specjalności geofizyka górnicza.

do góry