Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie konsultacyjne w sprawie przepisów wykonawczych (..)

Spotkanie konsultacyjne w sprawie przepisów wykonawczych dotyczących zagrożenia klimatycznego w podziemnych zakładach górniczych

29 Czerwca 2017

W siedzibie Wyższego Urzędu Górniczego odbyło się dzisiaj spotkanie konsultacyjne poświęcone zmianom przepisów wykonawczych do ustawy Prawo geologiczne i górnicze, dotyczących zagrożenia klimatycznego w podziemnych zakładach górniczych.

Do udziału w obradach zaproszono przedstawicieli przedsiębiorców i związków zawodowych działających w górnictwie podziemnym.

Spotkanie odbyło się w związku z wątpliwościami dotyczącymi skutków wyliczania temperatury zastępczej dla czasu pracy wykonywanej pod ziemią przez pracowników w podziemnych zakładach górniczych. Problem ten zgłoszono podczas posiedzenia Zespołu Trójstronnego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników, które odbyło się 27 czerwca br. w Katowicach.

Podczas obrad strony ustaliły m.in. podjęcie działań zmierzających do stworzenia przepisów, określających wartości temperatury powietrza na stanowisku pracy i intensywności chłodzenia oraz zasady zatrudniania pracowników przy przekroczeniu tych wartości, w sposób analogiczny do regulacji z rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych, obowiązującego do dnia 30 czerwca br. Ponadto - do dnia wejścia w życie proponowanych zmian - zalecono stosowanie dotychczasowych zasad określania wartości temperatury powietrza na stanowisku pracy i intensywności chłodzenia oraz zasad zatrudniania pracowników przy przekroczeniu tych wartości.

do góry