Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Materiały wybuchowe w górnictwie otworowym i odkrywkowym

Materiały wybuchowe w górnictwie otworowym i odkrywkowym

23 Czerwca 2010
W dniu 23 czerwca 2010 r. w Wyższym Urzędzie Górniczym odbyło się Seminarium na temat "Obowiązków użytkowników materiałów wybuchowych wynikających z wprowadzenia w życie Dyrektywy Komisji Europejskiej 2008/43/WE dotyczącej oznaczania materiałów wybuchowych i monitorowania obrotu tymi materiałami, po 4 kwietnia 2012 r.". Było to drugie spotkanie tego typu. Pierwsze odbyło się 16 czerwca 2010 r. i adresowane było do specjalistów górnictwa węgla kamiennego. Dzisiejsze obrady zgromadziły przedstawicieli zakładów górnictwa odkrywkowego i otworowego, producentów materiałów wybuchowych, nauki i nadzoru górniczego.

Dzisiejsze seminarium było szkoleniem w zakresie stanu prawnego związanego z wprowadzeniem Dyrektywy Komisji Europejskiej 2008/43/WE. Określa ona wymagania wobec producentów i użytkowników materiałów wybuchowych. Jan Krzelowski z Departamentu Górnictwa WUG zapoznał uczestników z przepisami, które zaczną obowiązywać w 2012 r. Jacek Sobala, zastępca dyrektora GIG KD "Barbara", przedstawił podejście systemowe krajów UE do implementacji Dyrektywy 2008/43/WE. Mirosław Stanek z Departamentu Górnictwa WUG nakreślił kierunki rozwoju ewidencji środków strzałowych w aspekcie wymagań rozporządzenia Ministra Gospodarki wprowadzającego Dyrektywę Komisji Europejskiej 2008/43/WE. Producenci materiałów wybuchowych omówili wprowadzane przez nich systemy znakowania i nadawania numerów identyfikacyjnych. W seminarium uczestniczył przedstawiciel Departamentu Spraw Obronnych Ministerstwa Gospodarki.
do góry