Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z kierownikami ruchu podziemnych zakładów (..)

Spotkanie z kierownikami ruchu podziemnych zakładów górniczych

25 Czerwca 2010
23 czerwca 2010 r. odbyło się spotkanie kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach z kierownikami ruchu podziemnych zakładów górniczych nadzorowanych przez ten Urząd. Podczas spotkania, które miało miejsce w siedzibie Urzędu, przedyskutowano przyczyny i okoliczności wybranych wypadków oraz niebezpiecznych zdarzeń, zaistniałych w zakładach nadzorowanych przez Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach. Szczegółowo przeanalizowano także wyniki kontroli przeprowadzonych w zakładach górniczych nadzorowanych przez OUG w Gliwicach, ze szczególnym uwzględnieniem nieprawidłowości dotyczących doboru, wykonywania i kontroli obudowy wyrobisk górniczych oraz stanu zaawansowania robót związanych z likwidacją ścian.

W trakcie spotkania Dyrektor OUG w Gliwicach nawiązał do zagadnień bezpieczeństwa pracy, które były poruszane na spotkaniu z kierownikami działów robót górniczych i tąpań, które odbyło się w siedzibie OUG w Gliwicach w kwietniu br. Dyrektor OUG zwrócił uwagę zebranych na konieczność takiej organizacji robót likwidacyjnych, by zachować terminy likwidacji ścian w okresie nieprzekraczającym czasu inkubacji pożaru.
do góry