Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Mniej zgłoszeń na górniczy telefon zaufania

Mniej zgłoszeń na górniczy telefon zaufania

9 Stycznia 2023

W minionym, 2022 r. na górniczy telefon zaufania wpłynęło łącznie 70 zgłoszeń dotyczących nieprawidłowości w funkcjonowaniu zakładów górniczych. Pracownicy nadzoru górniczego potwierdzili zasadność 25 zgłoszeń, natomiast w trakcie rozpatrywania pozostaje 6 zgłoszeń. W 2021 r. zgłoszeń interwencyjnych było 87 (potwierdzonych 26), w 2020 r. - 97 (potwierdzonych 35), w 2019 r. - 141 (potwierdzonych 44), a w 2018 r. - 109 (potwierdzonych 25).

Najczęściej zgłaszane i potwierdzone nieprawidłowości w funkcjonowaniu zakładów górniczych w roku 2022 dotyczyły:

  • przekroczenia dopuszczalnej temperatury (19 nieprawidłowości; 12 potwierdzonych),
  • nieprzestrzegania przepisów (8 nieprawidłowości; 2 potwierdzone),
  • zagrożenia metanowego, w tym niesprawnych czujników metanometrii (6 nieprawidłowości; 4 potwierdzone),
  • brak ładu i porządku w miejscu pracy i podczas wyjazdu załogi szybem (5 nieprawidłowości; 2 potwierdzone),
  • alkoholu (4 nieprawidłowości; 0 potwierdzonych),
  • funkcjonowania KSRG (3 nieprawidłowości; 0 potwierdzonych),
  • robót strzałowych, w tym nieprawidłowego używania materiałów wybuchowych (3 nieprawidłowości; 0 potwierdzonych),
  • mobbingu (3 nieprawidłowości; 0 potwierdzonych).

Pozostałe zgłoszenia dotyczyły między innymi dopuszczania osób do pracy bez posiadania odpowiednich kwalifikacji, nieprawidłowego stanu maszyn i urządzeń oraz nieprzestrzegania czasu pracy.

Telefon interwencyjny w Wyższym Urzędzie Górniczym obsługuje pełniący dyżur przez całą dobę dyspozytor, który przyjmuje m.in. informacje o zagrożeniach bezpieczeństwa w zakładach górniczych. Informacje o występujących nieprawidłowościach można również przekazywać na adres mailowy oraz tradycyjną pocztą.

 

do góry