Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z Okręgowym Inspektorem Pracy w Krakowie

Spotkanie z Okręgowym Inspektorem Pracy w Krakowie

29 Grudnia 2022

W czwartek, 29 grudnia br. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie odbyło się spotkanie dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie z Okręgowym Inspektorem Pracy w Krakowie. W spotkaniu uczestniczyli również pracownicy obydwu instytucji.

W trakcie obrad podsumowano efekty współpracy urzędów w 2022 r., w tym związanych z:

  • nadzorem i kontrolą zakładów górniczych i zakładów, w zakresie przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • wprowadzanymi do obrotu wyrobami, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, w tym wyrobami przeznaczonymi do stosowania
    w ruchu zakładów górniczych, w zakresie spełniania przez te wyroby zasadniczych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • wspieraniem inicjatyw dotyczących poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy
    w zakładach, poprzez promowanie systemowego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, organizowanie spotkań i konferencji, rozpowszechniania postępu technicznego w dziedzinie górnictwa oraz propagowanie dobrych praktyk i zachowań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w górnictwie,
  • informacjami statystycznymi oraz wymianą bezpośrednich doświadczeń na szczeblu pracowników merytorycznych obydwu urzędów.

Podczas obrad omówiono również założenia dotyczące współpracy na rok 2023 r.

Spotkanie odbyło się w ramach Porozumienia zawartego w dniu 26 lutego 2013 r. pomiędzy Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego a Głównym Inspektorem Pracy w sprawie zasad współdziałania organów nadzoru górniczego z Państwową Inspekcją Pracy.

do góry