i OUG w Rybniku" /> i OUG w Rybniku" />
Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Nagroda "Czarny Diament" dla WUG i OUG w Rybniku

Nagroda "Czarny Diament" dla WUG
i OUG w Rybniku

17 Listopada 2008

W dniu 15 listopada br. w Teatrze Ziemi Rybnickiej w Rybniku odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody "Czarny Diament" ustanowionej przez Izbę Przemysłowo-Handlową Rybnickiego Okręgu Przemysłowego. Nagroda stanowi formę uhonorowania wybitnych osiągnięć przedsiębiorstw oraz osób fizycznych szczególnie zasłużonych dla rozwoju regionu i kraju. Ponadto za całokształt dokonań przyznawane są nagrody specjalne. Wśród laureatów nagrody znalazło się dziewięć podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w regionie rybnickim. W tegorocznej edycji nagrodą specjalną został uhonorowany Wyższy Urząd Górniczy oraz Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku. Ponadto nagrodę specjalną odebrał Adolf Sosna, wiceprezes rybnickiego oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa.

Urzędy górnicze zostały nagrodzone za całokształt działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia górników, optymalne zagospodarowanie złóż kopalin oraz ograniczenie uciążliwości oddziaływania górnictwa na ludzi i środowisko. Statuetkę "Czarny Diament" dla WUG odebrał prezes Piotr Litwa, natomiast nagroda dla OUG w Rybniku została przekazana na ręce dyrektora Zbigniewa Schinohla. Dziękując za przyznanie nagrody, Piotr Litwa przypomniał o długoletniej służbie nadzoru górniczego na rzecz całej społeczności górniczej w Polsce. Nawiązał również do wdrożonej w WUG i dwóch okręgowych urzędach górniczej polityki jakości realizowanej w ramach systemu zarządzania jakością ISO.

Tadeusz Donocik, przewodniczący kapituły nagrody, nawiązał w swoim wystąpieniu do jubileuszu dziesięciolecia "Czarnego Diamentu", przypominając genezę tego wyróżnienia i jego dotychczasowych laureatów.

Statuetka nagrody przedstawia pień dębu, na którym osadzony jest czarny sześcian symbolizujący węgiel – "czarny diament". Twórcą projektu jest Andrzej Żylak, prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego.

do góry