Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/XXIII Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w (..)

XXIII Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie

13 Listopada 2008

13 listopada br. w siedzibie Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach odbyło się XXIII Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie. Uczestników obrad przywitał Prezes WUG dr inż. Piotr Litwa.

W ramach posiedzenia Dyrektor Departamentu Warunków Pracy WUG C. Kula omówił stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie za 10 miesięcy 2008 r. oraz przedstawił informację na temat działań podjętych przez urzędy górnicze w celu poprawy bezpieczeństwa pracy w górnictwie. Ponadto przedstawiciele przedsiębiorców przedstawili informacje na temat wykorzystania wniosków Uchwały przyjętej na XXII posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie oraz działań podejmowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy. Dyrektor Departamentu Górnictwa WUG W. Magiera omówił realizację wniosków komisji powołanych przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w latach 2000–2008 dla zbadania przyczyn i okoliczności wypadków oraz niebezpiecznych zdarzeń zaistniałych w zakładach górniczych węgla kamiennego, ze szczególnym uwzględnieniem wniosków kierowanych do jednostek naukowo-badawczych.

Na zakończenie odbyła się dyskusja wokół podjętych zagadnień, a następnie przyjęto uchwałę Komisji.

do góry